Välkommen till

VV HALL Fastigheter AB!

Vi har nybyggda lokaler på populära Solbacken industri- och handels- område i Skellefteå med skyltläge utmed E4:an och ca 4 km från centrum.
Lokalerna uppförs i två plan med butik, lager eller verksamhetsdel. Lokalerna har en vikport om 4 x 4,4 m samt separat entrédörr.

Möjligheten finns att inreda kontor eller liknande på plan 2 med egen ingång till korridor som mynnar ut i den gemensamma entrén men trapphus och hiss.
Samtliga lokaler kommer är utrustade med parkettgolv på plan 2, WC/dusch, pentry samt fiber indraget i lokalen. 

 

SKELLEFTEÅ

Skellefteå är en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 100 000 invånare år 2030.

Den 31 december 2018 bodde 72 467 personer i Skellefteå kommun.
Solbacken är ett handelsområde strax norr om Skellefteå Centrum med företag inom handel, småindustri, tillverkningsindustri och kontor.

På området finns flera välkända kedjor inom livsmedel, mode och bil samt flertalet restauranger.

Service- och exportföretag har också kontor och produktion på området.
Med stort serviceutbud, hållplats för både lokalbussar samt stamlinjer och direkt anslutning till E4:an gör Solbacken till ett av de mest attraktiva lägena för olika verksamheter och etableringar i Skellefteå.
Förutom kommun och landsting är Campus Skellefteå en stor arbetsgivare med ca 2600 studenter och 16 företag.

Andra stora arbetsgivare Boliden Mineral, Skellefteå Kraft, Bergteamet, Alimak Hek, Tieto och Martinsons såg.

 

För närvarande sker även en etablering av Northvolts batterifabrik på Hedensbyn i Skellefteå vilket bedöms få en stor påverkan på Skellefteås näringsliv och stad. Denna etablering bedöms skapa ca 3 000 nya arbetstillfällen och ca 28 000 nya innevånare i kommunen.


E4: an från Luleå och Piteå passerar igenom centrala Skellefteå söderut mot Umeå. Skellefteå flygplats är närmaste flygplatsen och är belägen i Falmark ca 20 km söder om Skellefteå, med dagliga både utrikes och inrikes avgångar.

Vad gäller IT- kommunikation har staden ett väl utbyggt stadsnät och bra kommunikation med samtliga service- och skolorter.


Förnärvarande pågår en uppbyggnad av Skellefteå Kulturhus mitt i centrum vilket förväntas bli stadens nya mötesplats med konst, uppträdanden och litteratur tillsammans med hotell i det som ska bli världens högsta trähus. Här kombineras Skellefteås arv av att bygga i trä med den senaste ingenjörskonsten. Kulturhuset förväntas stå klart under 2021.

 

 

 

Kontakta oss: HÄR!